ຜິວເນື້ອສີຂາໜ້າຮັກໄດ້ຮັບຄວາມເປື້ອນຕົມກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ