ຜົມສັ້ນຜິວເນື້ອສີຂາວກົ້ນໃຫຍ່ຢູ່ຫົວເຂົ່າຂອງນາງແລະນາງກໍາລັງສັ່ນກົ້ນຂອງນາງ