ແມ່ເຖົ້າກຳລັງເລຍໄວລຸ້ນຜິວເນື້ອສີຂາຮ້ອນໆໃນຂະນະທີ່ນາງຢູ່ເທິງຕຽງ