ເທບທິດາຜິວເນື້ອສີຂາໃຫຍ່ໃຊ້ສາຍແອວຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິສຸດໄດ້ຮັບປະສົບການ