ສອງເພດຍິງທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ Kenna James ແລະ Eva Karera ມີຄວາມມ່ວນຢູ່ໃນຕຽງ