ຜູ້ນຳກຸ່ມແກ້ງທີ່ໜ້າຮັກດຶງຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາຮ່ວມເພດຍິງສາວທີ່ໜ້າລັງກຽດ