ແມ່ເຖົ້າຜິວເນື້ອສີຂາວ ແລະໄວລຸ້ນຜິວເນື້ອສີຂານອນຢູ່ໂຊຟາຮ່ວມກັນ