ເດັກນ້ອຍທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈສອງຄົນກຳລັງມີເພດສໍາພັນຮ້ອນໆຢູ່ເທິງພື້ນ