ເດັກນ້ອຍໃນຖົງຕີນສີດໍາມີເພດສໍາພັນກັບ lady ຫມູ່ຂອງນາງ