ລູກໄກ່ສອງໂຕກຳລັງສະແດງການດູແລເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເທິງໂຊຟາແບບເຊັກຊີ່