ແມ່ເຖົ້າທີ່ມັກຫຼິ້ນຊູ້ໄວລຸ້ນກຳລັງລີ້ນລີ້ນຂອງນາງຢ່າງສວຍງາມ