ແມ່ເຖົ້າໂຕຕຸ້ຍຖືກໝູ່ໄວລຸ້ນຂອງນາງເລືອດ້ວຍຮ່າງກາຍທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼ