ຜິວເນື້ອສີຂາແກ່ ແລະໜຸ່ມມັກມີດຕັດຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ເທິງໂຊຟາໜັງ