ຜູ້ຍິງເຖົ້າທີ່ຂີ້ຮ້າຍກຳລັງເລຍກົ້ນໄວລຸ້ນທີ່ໜ້າຕາຫວານ ແລະເຊັກຊີ່