ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງທີ່ຮ້ອນແລະຫນ້າສົນໃຈມີຄວາມມ່ວນຫຼາຍໃນຫ້ອງນອນ