ໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງຂີ້ຄ້ານລົບກວນຈາກການອົບໄປຫາກົ້ນຂອງຫຼິ້ນໃນເຮືອນຄົວ