ເລສບຽນແມ່ເຖົ້າກຳລັງເລຍໝູ່ໄວລຸ້ນຜິວເນື້ອສີຂາວຢູ່ເທິງໂຊຟາ