ແມ່ເຖົ້າຜິວເນື້ອສີຂາຂີ້ຮ້າຍຂົ່ມເຫັງສາວໄວລຸ້ນທີ່ຮ້ອນແຮງ