ຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ cutie ແລະ Latina rival ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການຮ່ວມເພດຍິງມັກແມ່