ແມ່ເຖົ້າຢູ່ກັບໄວລຸ້ນທີ່ມີຫົວແຕກ, ເລຍຮິມຝີປາກປຽກຂອງນາງ