ເພດສໍາພັນກັບຄູຝຶກສອນໃຫ້ກໍາລັງໃຈຜູ້ເຂົ້າປະກວດນາງງາມ