ຂີງ ແລະ ຜິວເນື້ອສີຂາມີເພດສໍາພັນກັບເພດສໍາພັນ licking ແລະນິ້ວມື