ແມ່​ຍິງ​ອາ​ຍຸ​ໄດ້​ລໍ້​ລວງ​ເດັກ​ຍິງ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ແລະ​ປ່ຽນ​ໃຫ້​ນາງ​ເປັນ​ເພດ​ຍິງ