ຫົວແດງໃຫຍ່ ແລະລູກໄກ່ມີເພດສຳພັນທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຢູ່ເທິງໂຊຟາ