ຍິງມັກແມ່ທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຝຶກຊ້ອມຕີໃນລະຫວ່າງການຫຼິ້ນກ່ອນໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ