ເດັກ​ນ້ອຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມັກ​ກົດ​ກໍາ​ປັ້ນ​ພາຍ​ໃນ cunt ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​