ໄກ່ສອງໂຕກຳລັງ masturbating ຕໍ່ຫນ້າກັນແລະກັນໃນຊຸດຊັ້ນໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ