ຫົວແດງ ແລະ ຜິວເນື້ອສີຂາ ໃຊ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ເຊັກຊີ່ຕໍ່ກັນໃນມື້ນີ້