ຫົວແດງບັງຄັບໃຫ້ໝູ່ຜິວເນື້ອສີຂາວຂອງນາງເລຍສາຍແອວໃຫຍ່ຂອງນາງ